1. Mokslininkai nupiešė negimdžiusių moterų portretą: Lietuvoje fiksuojami ryškūs pokyčiai
  2. NEGYVENAMOS TERITORIJOS LIETUVOS GYVENVIEČIŲ SISTEMOJE
  3. REZIDENCINĖ DIFERENCIACIJA BALTIJOS ŠALYSE XXI A. PRADŽIOJE
  4. SAVIŽUDYBIŲ LYGIO DIFERENCIACIJA LIETUVOJE VIDUTINĖS TIKĖTINOS GYVENIMO TRUKMĖS DIDĖJIMO KONTEKSTE
  5. Socialinio verslo poveikių vertinimo patirtys Lietuvoje socialinių verslinink(i)ų požiūriu
  6. The Perception of Security Threats in Lithuania: A Human Security Perspective
  7. ŠIAULIŲ MIESTO MAŽĖJIMAS: DEPOPULIACIJĄ LĖMUSIOS PRIEŽASTYS, IŠRYŠKĖJUSIOS PASEKMĖS, MIESTO VALDŽIOS ATSAKAS
  8. Šalies gyventojų gerovės teritorinių skirtumų vertinimas