1. Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje
  2. Diskriminacijos suvokimas ir požiūris į lygių galimybių principo užtikrinimą Lietuvoje
  3. Kryžių kalno tapatumo raiška: prasmės ir simboliai
  4. Pasitikėjimo institucijomis dinamika Lietuvoje 1998–2018 m.: ilgalaikiai ir ad hoc įtakos veiksniai
  5. Vienuolynų tinklas Lietuvoje: istorinė raida
  6. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai: sociologinė analizė