1. Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
  2. Kaimiškų teritorijų identifikavimo problema: Lietuvos seniūnijų atvejis
  3. NETOLYGAUS REGIONINIO VYSTYMOSI PROBLEMA LIETUVOJE: SOCIO-EKONOMINIAI GEROVĖS ASPEKTAI
  4. Spatial exclusion in Lithuania: peripheries as „losers“, metropolitan areas as „winners“.